Groepsgrootte

Het zwembadje in het verzorgingshuis is klein en gezellig. Om ieder kind voldoende aandacht te kunnen geven hebben wij gemeend de groepen niet groter te moeten maken dan maximaal 8 kinderen. Hiervoor is altijd een gediplomeerde instructeurs aanwezig. De groepsgrootte bij de privésnelzwemlessen is minimaal 4 leerlingen en maximaal 6 leerlingen.