Privacy statement

Den Haag, 20 mei 2018.

Privacy Verklaring zwemschool VERROEN met verwijzing naar de Algemene Voorwaarden

(https://www.zwemschoolverroen.nl/voorwaarden.html)

Zwemschool VERROEN hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacyverklaring wil Zwemschool VERROEN heldere en transparante informatie aan u geven hoe zwemschool VERROEN omgaat met uw persoonsgegevens.


Persoonsgegevens

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. Zwemschool vraagt u de meest elementaire gegevens in te vullen op onze inschrijfpagina zodat identificatie voor zwemschool VERROEN mogelijk is.
Voor meer detaillering verwijst zwemschool VERROEN naar de Algemene Voorwaarden, hierboven aangegeven met een link.


Verzending van uw gegevens gebeurt veilig

Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden en niet opgeslagen in een externe database.
Alle formulieren worden afgeleverd bij info@zwemschoolverroen.nl
Onze website heeft een SSL certificaat. U kunt dit zien doordat er voor ons webadres een groen slotje staat en 'https'.
Bij het verzenden van uw inschrijfformulier noteren wij ook het IP-adres. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of er ten onrechte gebruik is gemaakt van uw persoonsgegevens.
Voor wat betreft onderhoud en toegang tot de server wordt via ISO27001 en NEN7510 certificering gewerkt.
Zwemschool VERROEN gebruikt Google Analytics, maar "anonimiseer de IP-adressen" die naar Google worden gezonden staat ingeschakeld.


Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ter controle, identificatie en het invullen van het internationale zwempaspoort en de diverse zwemdiploma's. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te kunnen uitnodigen voor zwemlessen, een testles en diplomazwemmen en u op de hoogte te stellen van gehaalde diploma's, voor vakantiesluitingen en mogelijke sluiting van het zwembadje.
Na het behalen van een zwemdiploma ontvangt u van zwemschool VERROEN foto's en gemaakte filmpjes op uw emailadres en plaatst zwemschool VERROEN een bewerkte foto op Facebook. Bezwaren tegen het plaatsen van een bewerkte foto op FB kunt u te allen tijde melden bij info@zwemschoolverroen.nl

Zwemschool VERROEN zal uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.

 

Uw akkoord

Door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier, de vooruitbetaling te plegen, na controle door u van uw persoonsgegevens, geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij 'doeleinden van de gegevensverwerking'.

 

Opslag van uw gegevens

Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantenbestand.
Als een overeenkomst eindigt, meestal na het behalen van het internationale C-zwemdiploma, dan verwijderen wij de persoonsgegevens na 12 maanden uit ons klantenbestand echter te allen tijde binnen de wettelijke kaders van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt.

 

Inzage en correctie persoonsgegevens

Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in uw gegevens ontstaan.
U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke van u zijn verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren.
Een verzoek daartoe kan gericht worden aan info@zwemschoolverroen.nl. Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, binnen de kaders van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

 

Heeft u vragen of een klacht?

Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen.
Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@zwemschoolverroen.nl.

 

Identiteit van de verwerker:

directie zwemschool VERROEN: Haico Verroen en Ron Verroen
Postadres: De eerensplein 27, 2593NB Den Haag
Emailadres: info@zwemschoolverroen.nl